(1)
Alaca, E.; Büyükçolpan, T.; Kanık, L. Bilimsel Bilginin Erişiminde Ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası 2019, 20, 143-181.