(1)
Nazarovets, S.; Nazarovets, M. Yerel Dergiler Ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane Ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi. Bilgi Dünyası 2018, 19, 85-104.