(1)
Dünyası, B. Toplantılar. Bilgi Dünyası 2000, 1, 222-227.