(1)
Özenç Uçak, N. Sosyal Bilimler Ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı. Bilgi Dünyası 2000, 1, 255-279.