(1)
Yılmaz, B. Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma Ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası 2000, 1, 280-306.