(1)
Ann Lindley, J. Elektronik Kütüphanecilikte Stratejik Konular. Bilgi Dünyası 2000, 1, 330-341.