(1)
Tonta, Y.; Küçük, M. E. Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası 2000, 1, 354-375.