(1)
Dünyası, B. Haberler. Bilgi Dünyası 2000, 1, 389-392.