(1)
Dünyası, B. Dizin. Bilgi Dünyası 2000, 1, 400-404.