(1)
Anameriç, H. Yazışma Yönetimi Ve Dosyalama İşlemleri. Bilgi Dünyası 2005, 6, 276-277.