(1)
Yılmaz, B. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2005: 3. Ulusal Sempozyum, 8-9 Nisan 2005 TÜBİTAK Ankara. Bilgi Dünyası 2005, 6, 281.