(1)
Anameriç, H. Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü. Bilgi Dünyası 2005, 6, 15-35.