(1)
Akçal, İlhan; Kaya, S. Bilgi Merkezleri için Veri Tabanı Seçim Kriterleri Ve Kullanıcı Eğitimi. Bilgi Dünyası 2005, 6, 78-88.