(1)
Aydın, C. Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi Ve Elektronik Belge Yönetimi. Bilgi Dünyası 2005, 6, 89-97.