(1)
Melun, M. Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası 2005, 6, 98-105.