(1)
Yıldızeli, A. Halk Kütüphanesi Hizmeti: Gelişim için IFLA/UNESCO İlkeleri. Bilgi Dünyası 2005, 6, 115.