(1)
Dünyası, B. Haberler. Bilgi Dünyası 2001, 2, 134-137.