(1)
Özkan, N.; Yılmaz, B. Çocuk Kitaplarında Dil Sorunu. Bilgi Dünyası 2001, 2, 147-168.