(1)
Hanlon, A.; Küçük, M. E. Metadata Kavramına Kısa Bir Giriş. Bilgi Dünyası 2001, 2, 206-217.