(1)
Yılmaz, B. İki kültür. Bilgi Dünyası 2001, 2, 265-266.