(1)
Dünyası, B. Dizin. Bilgi Dünyası 2001, 2, 277-280.