(1)
Kurbanoğlu, S. S. Öz-Yeterlik İnancı Ve Bilgi Profesyonelleri İçin Önemi. Bilgi Dünyası 2004, 5, 137-152.