(1)
Kurbanoğlu, S. S. Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Profili. Bilgi Dünyası 2004, 5, 1-18.