(1)
Gürdal, O. Bilgi Ekonomisi ve/Veya Yeni Ekonomi’nin Reddettikleri. Bilgi Dünyası 2004, 5, 48-73.