(1)
Fenerci, T. Bilgi Politikaları Açısından Kapitalist Ekonomik Sistemde Bilgi Toplumu Olgusu. Bilgi Dünyası 2004, 5, 74-92.