(1)
Sant-Geronikolou, S.; Koulouris, A.; Kouis, D. Yunan Ve İspanyol Lisans Öğrencilerinin Akademik Kütüphanecilik Ile İlgili Kütüphanecilik Biliminin İçinde Ve Ötesinde Bakış Açıları. Bilgi Dünyası 2019, 20, 183-215.