(1)
Tuncer, N. Kaynak Gösterme El Kitabı. Bilgi Dünyası 2004, 5, 102-103.