(1)
Uçak, N. Elektronik Danışma Hizmetleri. Bilgi Dünyası 2003, 4, 103-121.