(1)
Alkan, N. Tıp Ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi. Bilgi Dünyası 2003, 4, 122-145.