(1)
Arkun, M. E. Türkiye İçin Bir Enformasyon Politikasının Ana Ögeleri Neler Olmalı?. Bilgi Dünyası 2003, 4, 175-191.