(1)
Bulgun, B. Avrupa Birliği Bilgi Ve Kültür Politikaları İçinde Kütüphanelerin Rolü. Bilgi Dünyası 2003, 4, 192-212.