(1)
Sever, H.; Oğuz, B. Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi Ile Modellenmesi. Bilgi Dünyası 2003, 4, 15-44.