(1)
Baysen, E.; Çakmak, N. Bilgi Dünyası Ve İntihal. Bilgi Dünyası 2017, 18, 1-7.