(1)
Sincan, M. Kanıta Dayalı Tıp Ve Tıp Kütüphaneciliği. Bilgi Dünyası 2003, 4, 64-72.