(1)
Yılmaz, B. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık. Bilgi Dünyası 2003, 4, 90.