(1)
Boz, M. İnternet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim: Bir Model Önerisi. Bilgi Dünyası 2002, 3, 153-172.