(1)
Gürdal, G. Bilgi Merkezi Web Sitesi Üzerindeki “Süreli Yayınlar” Butonunun Öyküsü. Bilgi Dünyası 2002, 3, 231-239.