(1)
Yılmaz, B. Bilgi Toplumuna Geçiş : Sorunsallar / Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler Ve Tartışmalar. Bilgi Dünyası 2002, 3, 240-241.