(1)
Yıldızeli, A.; Tabanlıoğlu, S. Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları. Bilgi Dünyası 2002, 3, 45-60.