(1)
Baysen, F.; Baysen, E.; Çakmak, N. Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi. Bilgi Dünyası 2017, 18, 29-47.