(1)
Çakmak, T.; Yılmaz, B. Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme Ve Dijital Koruma: Türkiye’deki Uygulamaların Analizi. Bilgi Dünyası 2017, 18, 49-91.