(1)
Öztemiz, S. Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası 2020, 21, 65-87.