(1)
Zencir, M. B.; Oğuz, T. Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları Ve Veri Paylaşımı Önündeki Engeller. Bilgi Dünyası 2020, 21, 89-123.