(1)
Yalçınkaya, B. Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe Ve İlkeler. Bilgi Dünyası 2020, 21, 205-217.