(1)
Gültekin, V. Osmanlı’da Bilim: Kültürel Yaratı Ve Bilgi Alışverişi. Bilgi Dünyası 2020, 21, 219-222.