(1)
Koç, O.; Atılgan, D. Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası 2021, 22, 1-30.