(1)
Dere Çiftçi, H. Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler Ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri. Bilgi Dünyası 2021, 22, 31-64.