(1)
Karadeniz, Şenol; Yılmaz, B. Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji Ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi Ve Bir Model Önerisi. Bilgi Dünyası 2020, 21, 299-349.