(1)
Baysen, F.; Özsavaş Akçay, A. Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları. Bilgi Dünyası 2018, 18, 125-142.