(1)
Mandıracı, T.; Zan, B. U. Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Örneği. Bilgi Dünyası 2021, 22, 131-159.